Spawanie światłowodów

Oferujemy profesjonalne spawanie światłowodów jednomodowych oraz wielomodowych. W pracy wykorzystujemy spawarki japońskich firm, takich jak Fujikura FSM-60S oraz SUMITOMO 71C+.

Wykonujemy spawanie światłowodów w trudno dostępnych miejscach, m.in. napowietrzne (słupy energetyczne, telekomunikacyjne), studnie teletechniczne itp…

Pomiary optyczne wykonujemy specjalistycznym reflektometrem firmy Grandway OTDR FHO5000-T40F FTTH dla fal o długości 1310 ora 1550 nm. Reflektometr wyposażony jest również w funkcję wykonywania pomiarów aktywnej sieci na fali o długości 1625 nm.

Powrót